Roger Hestad - Kannikbakken 6 - 4005 Stavanger | Tlf: 916 28 608 | e-post: roger@wodger.com